Noord-Korea test nieuw wapenarsenaal

De speedactualiteitsanimatie gaat weldra online, alhier één van de laatste testen